Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Spichlerz ze wsi Stare Brzóski. Budynek wsparty na kamieniach. Budynek o konstrukcji zrębowej z podcieniem od frontu. Dach czterospadowy kryty słomiana strzechą wzmocniony kozłami.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska