Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Plac zabaw przy chałupie ze wsi Dąbrowa Moczydły - tradycyjne drewniane zabawki-wózki.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska