Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Święty kąt (pokut) w chałupie ze wsi Stara Grzybowszczyzna z XIX wieku. Ikona ze świętym Mikołajem – niezbędny element wystroju wiejskiej chaty na wschodnich terenach Puszczy Knyszyńskiej, zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska