Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Spiżarnia w chałupie ze wsi Stara Grzybowszczyzna z XIX wieku. Kosze wiklinowe na ziarno, beczki, koszyki i inne sprzęty gospodarskie. Podłoga z kamienia polnego.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska