Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Rzeszowska zagroda Szylarów ze wsi Markowa. Spichlerz „sołek”, będący częściową rekonstrukcją obiektu z XIX wieku. Budynek o konstrukcji zrębowej z łączeniami na narożach "na rybi ogon". Dach czterospadowy, kryty słomą w schodki.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska