Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Część rzeszowska muzeum, zagroda ze wsi Markowa z chałupą Szylarów. Zagroda reprezentuje typ dużego, kmiecego siedliska złożonego z kilku obiektów tworzących ze sobą układ zamknięty. W skład zagrody wchodzi chałupa z XVIII/XIX wieku, stajnia z początków XX wieku, stodoła z przełomu XIX i XX oraz rekonstrukcje maneża kieratowego i spichlerza. Pomiędzy chałupą i stajnią zamknięty plac zwany „uobora” z dołem na gnojówkę. Dachy na budynkach czterospadowe, kryte słomą ułożoną w schodki.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS