Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Folusz - służył do „zbijania” wełnianej tkaniny samodziałowej w sukno. Składa się z głębokiego koryta i długiego smyka.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska