Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2014,  Fot. Anna Czyżewska

Metalowa plakietka Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Kraków z wizerunkiem św. Floriana. Wisi na ścianie remizy strażackiej ze Słociny.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska