Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2011,  Fot. Wijas-Grocholska

Drzwi letnie w budynku chałupy ze Starego Lasu.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska