Skanseny

Lelis, Ośrodek Etnograficzny w Lelisie

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

listopad 2011,  Fot. Ignacy Skwarcan, Kamila Tyniec, listopad 2011

Drewniana tłuczka do masła z 1886 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska