Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Zdobiona klamka drzwi we dworze ze wsi Brzózki z XIX wieku. Klamka i zamek są wyrobem kowalskim.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska