Skanseny

Dziekanowice, Wielkopolski Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2009,  Fot. Katarzyna Paszkiewicz

Zagroda ze wsi Dzierżanów z pierwszej połowy XIX wieku. Widok na chałupę. Budynek szerokofrontowy o konstrukcji szkieletowej, częściowo szachulcowej, a częściowo sumikowo-łątkowej. Dach dwuspadowy kryty strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska