Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Anna Czyżewska

Wnętrze chałupy biedniackiej ze wsi Tymianki Bucie z przełomu XIX i XX wieku. Szafka, drewniana ława z oparciem. Podłoga z polepy glinianej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska