Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2010,  Fot. Anna Czyżewska

Murowana kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska