Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2010,  Fot. Anna Czyżewska

Fragment spichlerza ze wsi Stara Gąsówka (koło Łap). Budynek o konstrukcji zrębowej z narożami łączonymi "na rybi ogon" bez ostatków. Od frontu podcień wsparty na dwóch słupach. Dach naczółkowy kryty gontem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska