Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Anna Czyżewska

Kamienna stela - kamień graniczny lasów państwowych.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska