Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2010,  Fot. Anna Czyżewska

Chałupa ze wsi Stara Grzybowszyzna z XIX wieku. Przykład zabudowania charakterystycznego dla niezamożnego chłopstwa, łączącego pod jednym dachem część gospodarczą (po prawej stronie) oraz mieszkalną (po lewej stronie). Budynek szerokofrontowy o konstrukcji zrębowej z narożami osłoniętymi deskami. Dach czterospadowy kryty słomianą strzechą schodkowaną na narożach.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS