Skanseny

Olsztynek, Muzeum w Olsztynku

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

październik 2009,  Fot. Karolina Kotowska

Staw w zagrodzie litewskiej. W tle chałupa ze wsi Pempen (obecnie Pempiai) na Litwie z przełomu XVIII i XIX wieku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska