Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

czopowanie na rybi ogon

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska