Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Justyna Orlikowska

Wnętrze izby kuchennej w chałupie kujawskiej z ok. 1840-1850 roku, przeniesionej ze wsi Zalesie koło Chodcza.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska