Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Olikowska

Wnętrze mieszkania karczmarza, odtworzone na okres po 1919 roku. Mieszkanie karczmarza znajdowało się w budynku karczmy, dlatego karczmarz był zawsze dostępny na miejscu. Często funkcje tę pełnił Żyd, widać w jego mieszkaniu religijne akcenty.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska