Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Justyna Orlikowska

Wnętrze klasy w szkole ze wsi Nowiny koło Chodcza. Dwa rzędy ławek, na ławkach zeszyty, tabliczki wykonane z łupka bitumicznego z rysikami – używane do nauki pisania w klasach młodszych.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS