Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Spichlerz ze wsi Ligota Książęca z początku XIX wieku. Spichlerz typu kopulastego na rzucie prostokąta o konstrukcji zrębowej ze ścianami z zewnątrz oblepionymi gliną. Dach dwuspadowy kryty gontem, nie związany konstrukcyjnie z budynkiem. Pod spichlerze znajduje się murowana z kamienia piwnica do przechowywania płodów rolnych.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS