Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Zdobiona, drewniana klatka dla ptaka we wnętrzu chałupy ze wsi Radłowo z 1823 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska