Skanseny

Biłgoraj, Osada Sitarska

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Fragment ekspozycji. Tak zwane „płócienka” do sit, które wyplatano z włosia końskiego na krosnach. Zdarzało się, że płócienka barwiono farbami naturalnymi.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska