Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

„Bogu na chwałę ludziom na pożytek OSP Czapla” – tablica u wejścia do pochodzącej z 1910 roku remizy strażackiej ze wsi Czaple.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska