Skanseny

Kłóbka, Park Etnograficzny w Kłóbce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. J. Orlikowska

Wejście do spichlerza ze wsi Rakutowo. Budynek o konstrukcji zrębowej z dachem czterospadowym krytym słomianą strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska