Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Cechą charaktersytyczną dla budownictwa Kielecczyzny były dachy kryte gontem. Na zdjęciu widzimy przykład takiego dachu pokrywającego chałupę ze wsi Bieliny z 1789 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS