Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

W Chałupie ze wsi Stara Słupia zorganizowano ekspozycję dawnej wiejskiej szkoły.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska