Skanseny

Szreniawa, Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. N. Jabłońska

Ul architektoniczny wśród roślin miododajnych w ogrodzie skansenu.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska