Skanseny

Szreniawa, Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

wrzesień 2004,  Fot. N. Jabłońska

Ul figuralny znajdujący się w ogrodzie skansenu w miejscowości Swarzędz. Ul polichromowany z jednego kawałka drewna.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska