Skanseny

Szreniawa, Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. N. Jabłońska

Czółno dłubane z początku XX wieku, pochodzące ze wsi Jastrzęba w Małopolsce.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska