Skanseny

Ochla, Muzeum w Ochli

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Kamińska

Widok z zagrody z Krobielewa. Od lewej: spichlerz z Krobielewa (1823 rok), drewniane wozy, chałupa, dzwonnica z Drzonkowa.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS