Skanseny

Ochla, Muzeum w Ochli

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Kamińska

Brama wjazdowa. Widok z drogi prowadzącej z Zielonej Góry.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska