Skanseny

Wygiełzów, Nadwiślański Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Maria Piechowska

Fragment ekspozycji garncarskiej wewnątrz domu podmiejskiego z miejscowości Chrzanów.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska