Skanseny

Tomaszów Mazowiecki, Skansen Rzeki Pilicy

poprzednie więcej zdjęć skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Marcin M. Mierzejewski

Kolekcja "Miecze na lemiesze". Wózek skonstruowany na podstawie osi armat.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska