Skanseny

Warszawa, Muzeum Kowalstwa

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Marcin M. Mierzejewski

Węgieł kuźni. Kuźnia o konstrukcji zrębowej z węgłami łączonymi na "rybi ogon".

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska