Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Wystawa „Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu”. Sprzęty wykorzystywane w pracy pszczelarza oraz do wyrobu świec z wosku pszczelego.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska