Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Dwór z Bobry Wielkiej (przełom XVIII/XIX wieku) - największy i najstarszy budynek znajdujący się na terenie parku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska