Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Chałupa ze wsi Stara Grzybowszyzna z XIX wieku. Chałupa na fundamencie z kamieni polnych. Budynek o konstrukcji zrębowej z narożami osłoniętymi deskami. Dach czterospadowy kryty słomianą strzechą schodkowaną na narożach. Zakończenie szczytu ozdobione rogownikami (śparogami) - dwoma deskami wychodzącymi poza płaszczyznę dachu. Ten ozdobny układ dachu ma również znaczenie symboliczne: rogi miały odstraszać złe moce.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska