Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Wystawa „Dziecięce troski i beztroski”. Zrekonstruowana typowa wiejska klasa. Widczone pulpity, tabliczki do pisania, liczydło.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska