Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Wystawa „Dziecięce troski i beztroski”. Fotografia dziewczynki, część ekspozycji poświęconej życiu dzieci na wsi białostockiej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska