Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Wystawa „Środki transportu wiejskiego”. Najprymitywniejszy rodzaj sań - sanie z gałęzi drewnianych przeplatanych słomą. Sanie używane przez najuboższych mieszkańców wsi.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska