Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Wystawa „Środki transportu wiejskiego”. Przykład wozu pochodzącego z XX wieku, typowego dla bardziej zamożnych mieszkańców wsi. Wóz ze szkieletem drewnianym wypełnionym wiklinową plecionką.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska