Skanseny

Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. A. Piastowska

Wystawa „Środki transportu wiejskiego”. Pojazd zaprzęgowy to najprostszy i najczęściej spotykany na białostocczyźnie pojazd gospodarstwa wiejskiego. Powszechny w wieku XIX i XX. Na zdjęciu drewniane wozy drabiniaste.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska