Skanseny

Pszczyna, Zagroda Wsi Pszczyńskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Wystrój izby starszych gospodarzy w chałupie ze wsi Grzawa: polichromowana skrzynia, drewniany ołtarzyk, oleodruki o treści religijnej na ścianach.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS