Skanseny

Pszczyna, Zagroda Wsi Pszczyńskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Kolekcja lamp naftowych.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska