Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski

Dzwon do prania – jeden z obiektów znajdujących się w wyposażeniu pokoju nauczyciela w chałupie ze wsi Sternalice.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska