Skanseny

Sieradz, Sieradzki Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wiklak

Rzeźby przed domem rzeźbiarza Szczepana Muchy.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska