Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Lasowiacka cześć muzeum. Chałupa biedniacka ze wsi Lipnica zbudowana pod koniec XIX wieku. Należąca do bezrolnych wyrobników wiejskich chałupa stała na gruncie wydzierżawionym od gromady. Ściany zrębowe wiązane na rybi ogon, z ostatkami, część mieszkalna bielona. Dach czterospadowy, poszyty słomą, schodkowy. Chałupa wraz z przyległym niewielkim ogródkiem kwiatowym otoczona płotem laskowym plecionym z gałęzi.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS